Świętego mateusza

W dzisiejszym artykule skupimy się na postaci świętego Mateusza, jednym z apostołów Jezusa Chrystusa i autorem jednej z Ewangelii Nowego Testamentu. Jego życie i przesłanie stanowią istotny element chrześcijańskiej tradycji i historii.

Krótki wstęp do postaci świętego mateusza

Święty Mateusz, znany także jako Lewi, był celnikiem, który został powołany przez Jezusa Chrystusa, aby stać się jednym z Dwunastu Apostołów. Jego ewangelia, nazywana również Ewangelią Mateusza, jest jednym z czterech kanonicznych relacji życia i nauk Jezusa.

Życie i nawrócenie

Święty Mateusz był celnikiem, co w ówczesnych czasach nie było dobrze widziane. Jego życie jednak uległo radykalnej zmianie, gdy Jezus zaprosił go do swojego grona uczniów. Mateusz pozostawił swoją pracę i poszedł za Jezusem, co jest symbolem nawrócenia i gotowości opuszczenia dotychczasowego życia dla większego celu.

Ewangelia mateusza

Ewangelia napisana przez świętego Mateusza stanowi ważne źródło informacji na temat życia Jezusa. Opisuje narodziny, nauki, cudowne czyny, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Ewangelia ta jest ceniona zarówno ze względu na swoją duchową głębię, jak i historyczne znaczenie.

Święty mateusz w sztuce i kulturze

Postać świętego Mateusza często była przedstawiana w sztuce, zarówno w malarstwie, jak i rzeźbie. Jego ikonografia nierzadko podkreśla moment nawrócenia, kiedy to zostawia stoisko celnika, aby podążyć za Jezusem. Kult świętego Mateusza przetrwał wieki, wpływając na różne dziedziny kultury i sztuki.

Dlaczego warto poznać życie świętego mateusza?

Zrozumienie życia i nauczania świętego Mateusza może przyczynić się do pogłębienia wiary chrześcijańskiej. Jego historia jest inspirującym świadectwem mocy nawrócenia i gotowości odpowiedzi na wezwanie Boże.

Święty mateusz a inne ewangelie

Chociaż każda z Ewangelii skupia się na życiu Jezusa, to Ewangelia Mateusza ma swoje unikalne cechy i perspektywę. Porównanie jej z innymi relacjami ewangelicznymi może prowadzić do głębszego zrozumienia przesłania Chrystusa.

Wpływ świętego mateusza na współczesne społeczeństwo

Chociaż żył ponad dwa tysiące lat temu, święty Mateusz wciąż pozostawia ślad w dzisiejszym społeczeństwie poprzez swoje pisma i nauki. Jego wartości, takie jak pokuta, nawrócenie i wierność, są nadal aktualne i inspirujące dla wielu ludzi na całym świecie.

Faqs dotyczące świętego mateusza

Jakie są inne imiona świętego mateusza?

Święty Mateusz był również znany jako Lewi przed swoim nawróceniem. To imię również jest używane w odniesieniu do niego w niektórych fragmentach Ewangelii.

Czy święty mateusz napisał tylko jedną ewangelię?

Tak, święty Mateusz jest autorem jednej z czterech kanonicznych Ewangelii, znanej jako Ewangelia Mateusza.

Jaka jest główna myśl przewodnia ewangelii mateusza?

Główną myślą Ewangelii Mateusza jest ukazanie Jezusa Chrystusa jako Mesjasza i zbawiciela, spełniającego proroctwa Starego Testamentu.

Zobacz także:

Photo of author

Kamil

Dodaj komentarz