4 ewangelistów imiona

Czworo ewangelistów to postacie związane z opisem życia Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie. Są to autorzy czterech pierwszych ksiąg Ewangelii, które stanowią kluczowe świadectwo na temat życia, nauczania, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jednym z interesujących aspektów jest poznanie imion tych ewangelistów.

Imiona ewangelistów

Pierwszym z nich jest Marek. Ewangelia Marka jest uważana za najstarszą i krótszą z czterech. Kolejnym jest Mateusz, który przed nawróceniem był celnikiem. Trzecim ewangelistą jest Łukasz, lekarz z zawodu, a czwartym Jan, znany także jako „Ewangelista Miłości”.

Marek – autor najkrótszej ewangelii

Ewangelia Marka jest znana ze swojej krótkości i bezpośredniego stylu. Marek skupia się głównie na działalności Jezusa, podkreślając Jego moc i autorytet. Pomimo krótkości, jest to bardzo dynamiczna opowieść.

Mateusz – z celnika na ewangelistę

Mateusz, zanim został ewangelistą, pracował jako celnik. Jego Ewangelia skupia się na genealogii Jezusa i ukazuje Go jako Mesjasza obiecanego w Starym Testamencie. Jest to także jedna z bardziej strukturalnych Ewangelii.

Łukasz – lekarz i ewangelista

Łukasz, lekarz z zawodu, jest autorem trzeciej Ewangelii. Jego opis życia Jezusa jest bardzo szczegółowy, a dodatkowo napisał również Dzieje Apostolskie, opowiadające o początkach Kościoła chrześcijańskiego.

Jan – ewangelista miłości

John, znany jako „Ewangelista Miłości”, jest autorem czwartej Ewangelii. Jego pisanie jest głębokie i filozoficzne, skupiające się na duchowych aspektach życia Jezusa. Znane są również jego trzy listy i Apokalipsa.

Imiona ewangelistów są ściśle związane z ich pismami, a także z symboliką chrześcijańską. Marek jest często kojarzony z lwem, Mateusz z aniołem, Łukasz z bykiem, a Jan z orłem. Te symbole odzwierciedlają charakterystyczne cechy ich Ewangelii.

Pytania dotyczące ewangelistów

1. dlaczego marek wybrał lwa jako symbol?

Marek jako symbol lwa odnosi się do mocy i siły, co może być odzwierciedleniem dynamiki zawartej w Jego Ewangelii.

2. czym wyróżnia się ewangelia mateusza?

Ewangelia Mateusza wyróżnia się szczegółową genealogią Jezusa, ukazując Jego związki z obietnicami mesjańskimi Starego Testamentu.

3. jakie są główne tematy w ewangelii łukasza?

Łukasz skupia się na szczegółowym opisie życia Jezusa, podkreślając Jego miłosierdzie i ofiarę za grzechy ludzkości.

4. czy ewangelia jana różni się od pozostałych?

Tak, Ewangelia Jana jest bardziej filozoficzna i głęboka, skupiając się na duchowych aspektach życia Jezusa.

Zobacz także:

Photo of author

Kamil

Dodaj komentarz