Hiram bingham: odkrywca i badacz machu picchu

Hiram Bingham był amerykańskim badaczem, historykiem sztuki i politykiem, który zyskał światową sławę jako odkrywca Machu Picchu w Peru. Jego życie było pełne ekscytujących wypraw, odkryć archeologicznych i wkładu w badania dotyczące starożytnych cywilizacji Ameryki Południowej.

Wczesne życie i edukacja

Hiram Bingham urodził się 19 listopada 1875 roku w Honolulu, na Hawajach. Jego rodzina miała bogate i wpływowe koneksje. Wychowywany w środowisku, gdzie podróże były często podejmowanym działaniem, Bingham rozwijał pasję do odkrywania od najmłodszych lat.

Ukończył studia na Uniwersytecie Yale’a, gdzie zdobył zarówno licencjat, jak i doktorat z nauk politycznych. W trakcie swoich studiów zainteresował się historią i archeologią Ameryki Łacińskiej.

Badania w peru

Bingham zaczął swoją ekscytującą przygodę z badaniami w Peru pod koniec XIX wieku. Jego pierwsza podróż do Ameryki Południowej miała miejsce w 1906 roku, a od tego czasu kontynuował swoje badania, koncentrując się głównie na terenach Andów.

W 1911 roku, podczas ekspedycji sponsorowanej przez Uniwersytet Yale’a i Narodowy Instytut Geograficzny, Bingham natrafił na pozostałości ukrytego miasta Inków – Machu Picchu. To odkrycie zyskało światową uwagę i przyniosło mu międzynarodowe uznanie.

Wkład w badania archeologiczne

Bingham nie tylko odkrył Machu Picchu, ale również prowadził szeroko zakrojone badania nad tym obszarem, dokonując szczegółowych pomiarów, dokumentacji i ekspertyz archeologicznych. Jego prace miały znaczący wpływ na wiedzę o historii i kulturze Inków.

Ponadto, Bingham prowadził wiele innych ekspedycji i badań, które przyczyniły się do poszerzenia naszej wiedzy na temat prekolumbijskich cywilizacji w Ameryce Południowej.

Późniejsze życie i dziedzictwo

Po powrocie do Stanów Zjednoczonych, Bingham zaangażował się w politykę, zasiadając w Senacie Stanów Zjednoczonych. Jego zainteresowanie Ameryką Łacińską i badaniami archeologicznymi nadal pozostawało w centrum jego zainteresowań.

Jego wkład w badania archeologiczne, odkrycie Machu Picchu i prace nad rozwojem wiedzy o kulturze Inków uczyniły go jednym z najbardziej znanych badaczy tego obszaru.

Faqs o hiramie binghamie

Jakie było najważniejsze odkrycie hiram binghama?

Najważniejszym odkryciem Hiram Binghama było odnalezienie ukrytego miasta Inków – Machu Picchu w 1911 roku.

Czym hiram bingham zajmował się poza odkryciem machu picchu?

Po odkryciu Machu Picchu, Bingham kontynuował badania archeologiczne w Ameryce Południowej oraz zaangażował się w działalność polityczną w Stanach Zjednoczonych, zasiadając w Senacie.

Jaki był wpływ hiram binghama na badania archeologiczne w ameryce południowej?

Bingham miał znaczący wpływ na rozwój wiedzy o prekolumbijskich cywilizacjach w Ameryce Południowej poprzez swoje odkrycia, prace archeologiczne i badawcze.

Jakie były główne zainteresowania hiram binghama?

Bingham interesował się historią, kulturą i badaniami archeologicznymi, szczególnie w kontekście Ameryki Łacińskiej.

Czy hiram bingham był tylko odkrywcą machu picchu?

Nie, Bingham był także aktywnym badaczem i uczonym, prowadzącym liczne ekspedycje i badania archeologiczne w Ameryce Południowej.

Zobacz także:

Photo of author

Kamil

Dodaj komentarz