Długość rzeki odry

Rzeka Odra to jeden z najważniejszych nurtów w Polsce, pełniący istotną rolę w krajobrazie, gospodarce i historii regionu. Jej długość i charakterystyka są kluczowymi elementami, które zasługują na uwagę i zrozumienie.

Początek odry

Rzeka Odra bierze swój początek w Czechach, w górach Oderskich. Tam, na wysokości około 634 metrów n.p.m., zaczynają się pierwsze źródła, które tworzą ten majestatyczny nurt. Początkowy bieg rzeki to fascynujący obszar, bogaty w przyrodnicze skarby i malownicze krajobrazy.

Odra – informacje ogólne

Rzeka Odra jest jednym z najdłuższych nurtów Europy Środkowej, przepływając przez Polskę, Czechy i Niemcy. Obejmuje znaczną część polskiego krajobrazu, stanowiąc ważny szlak wodny i naturalną granicę między niektórymi regionami. Jej znaczenie dla gospodarki, transportu i ekosystemów wzdłuż jej biegu jest trudne do przecenienia.

Największe dopływy odry

Rzeka Odra jest zasilana przez liczne dopływy, które wzbogacają jej wodę i wpływają na różnorodność ekosystemów nadbrzeżnych. Wśród największych dopływów warto wymienić, między innymi, rzeki Nysę Łużycką, Wartę, Małą Panew i rzekę Barycz. Każdy z tych nurtów wnosi swój unikalny wkład do wielowymiarowego ekosystemu Odry.

Ile kilometrów ma odra?

Długość rzeki Odra wynosi około 854 kilometry, co czyni ją jednym z ważnych nurtów Europy. Jej bieg oferuje nie tylko piękne widoki, ale także wiele możliwości dla różnych dziedzin życia, od turystyki po transport wodny.

Wpływ odry na środowisko

Odra odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu równowagi ekosystemów wzdłuż swojego biegu. Jej woda jest źródłem życia dla wielu gatunków flory i fauny, a obszary przybrzeżne stanowią unikalne środowisko życia dla ptactwa wodnego i innych organizmów wodnych.

Znaczenie gospodarcze odry

Długość rzeki Odra sprawia, że jest ona ważnym szlakiem transportowym, umożliwiającym przemieszczanie się towarów między krajami europejskimi. Wodny szlak Odry jest istotny dla gospodarki regionu, wspierając handel i rozwój przemysłu na obszarze przyległym do rzeki.

Jakie są największe dopływy odry?

Największe dopływy Odry to Nysa Łużycka, Warta, Mała Panew i rzeka Barycz.

Skąd bierze się odra?

Odra bierze swój początek w Czechach, w górach Oderskich, na wysokości około 634 metrów n.p.m.

Ile kilometrów ma odra?

Długość rzeki Odra wynosi około 854 kilometry.

Jak odra wpływa na środowisko?

Odra odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu równowagi ekosystemów, dostarczając życiodajnej wody dla wielu gatunków flory i fauny.

Zobacz także:

Photo of author

Kamil

Dodaj komentarz